//
home

Latest Post

6 miljoner?

Originally posted on Jan Millds blogg:
Denna bloggtext ska handla om Förintelsen. Med stor bokstav och utan citattecken. Är jag själv ”revisionist” eller rentav en ”förintelseförnekare”? Vad krävs för att där ”kvala in”? För drygt två år sedan blev jag uppringd av en ung jude, som vill förvissa sig om att jag ”tror på Förintelsen”.…

Annonser