//
you're reading...
Hemtjänsten, Katterna, Kläder, Liden, MittSverige Vatten, Mobilt, Musik, Parfym, Rörmokare, Telefoni, Telenor, Telia

Telenorföljetongen // Telenor The serials

ENGLISH AT THE END!

Tidigt uppe idag, har hunnit med att dammsuga och torka av golven. Skönt – är det gjort. Nästa vecka är det väl Hemtjänsten som skall städa tror jag. Fast de tar ju inte alla rummen.

En himmelsvid skillnad då jag använder Telias bredband. Måste kontakta Telenor – men de brukar vara helt omöjliga att ha att göra med när det fungerar dåligt. Det är ju i tidningarna både nu och då hur de lurar folk. Ja ja, lurar kanske är en överdrift också. Deras fungerar – fast det blev väldigt långsamt och dåligt. Fast lina är bäst. I värsta fall åker man ju på att betala bägge i två år. Det är väldigt svårt att komma någonstans med Telenor. Typiskt storstadsmentalitet! Hur jag gör med iPhone 5 vet jag inte nu. Kanske jag bara betalar klart den här, och sedan tar en via Telia istället, om de har något som är bra. Annars fungerar ju den bra. Det är sällan klater med iPhone, och jag gick ju efter det när jag lät mig övertalas av killen på Telenor i Birsta. Sedan är det mycket trevligare personal på Telenor än Telia! Och det gör ju också att man kanske hellre väljer de som är trevligast mot kunderna. Telias personal borde gå charmkurs kanske. Fast man känner sig ju lurad av dem. De sa att det var 2 Mbits mobilt bredband i Liden – och det är det ju inte, inte ens enligt deras täckningskarta. Killen fick inte upp någon karta då vi var där heller…. Tur att Christian var med – så det finns ett vittne på vad han sade. Jag tror att man till slut får vända sig till KO…

Nästa vecka hoppas jag att rörmokaren kommer. Han hann inte innan midsommar. Samma med MittSverige Vatten – de skall också höra av sig nästa vecka. Lika bra att de gör klart i källaren, även med vattenmätaren.

Jag har beställt ett par parfymer till – det var rea på några fina parfymer. Det lär komma nu i veckan, de är snabba.

Gråtrist väder är det. Igår regnade det mycket, 11.6 mm – alldeles för mycket. När Hemtjänsten och jag var ute och gick blev vi genomblöta. Kom störtregn över oss. Nåja, man torkar ju i alla fall – fast det är ju inte skönt. I morgon kommer Hemtjänsten med matlådan, vad det nu var för mat. På måndag är det promenad, måtte det inte regna då!!! Man skulle ha skinnbyxor också. jag hade skinnjackan, så jag klarade mig ganska bra. Tror det gick sämre för Monika från hemtjänsten. Skinnkläder är klart bäst i dåligt väder.

Katterna blev det full fart på då dammsugaren kom fram. De flög åt alla håll. ”Katternas bästa vän” kan man nog inte kalla dammsugaren! 😉

Dagens bild får bli Väckesjön en höstdag. När det är så dåligt väder i år får man titta på bilderna istället :=)

 Väckesjön 2008-10-15

Väckesjön 2008-10-15

ENGLISH:

Up early today, has had time to vacuum and clean the floors. Nice – it’s done. Next week is the Home service to clean, I think. Though they are not all the rooms.

A world of difference in my use of Telia’s broadband. Must contact Telenor – but they tend to be quite impossible to deal with when it works poorly. It’s in the newspapers now and then how they fool people. Yes yes, might be an overstatement, too. Their works – though it was very slow and poor. Solid line is best. At worst, you have to pay both for two years, of course. It’s very difficult to get anywhere with Telenor. Typical big city mentality! How do I do with the iPhone 5 I do not know now. Maybe I just pay it clear at Telenor, and then takes one through Telia instead, if they have something that is good. Otherwise of course it works fine. It is rarely problems with the iPhone, and I did go after it when I let myself be persuaded by the guy at Telenor in Birsta. Since it is much nicer staff than at Telenor Telia! And it also means that you may prefer to choose those who are nice to customers. Telia’s staff ought to charm course maybe. Though of course you feel cheated by them (=Telenor). They said it was 2 Mbits mobile broadband in Liden – and it’s not, not even in their coverage map. The guy could not get a map when we were there either …. Lucky that Christian was with – so there is a witness to what he said. I think in the end may turn to KO …

Next week I hope the plumber comes. He did not have time before midsummer. Same with the water company MiddleSweden Water – they must also be in touch next week. Just as well that they make clear in the basement, even with the water meter.

I ordered a couple of perfumes to – it was the sale on some nice perfume. It will probably be this week, they are fast.

Grey and cloudy weather it is. Yesterday it rained a lot, 11.6 mm – far too much. When the public home, and I was out walking, we were soaked. Come heavy rain over us. Well, it dries after all – but it’s not nice. Tomorrow, the public home with food box, whatever it was for food. On Monday, the walk, it might not rain then! It would have leather pants too. I had the leather jacket, so I was doing pretty well. Think it was worse for Monika from home care. Leather is clearly the best in bad weather.

The cats got the full speed of the vacuum cleaner arrived. They flew in all directions. ‘Cats Best Friend ”can probably not call the vacuum cleaner! 😉

Today’s picture will be Väckesjön, lake on an autumn day. When it’s as bad weather this year may look at the pictures instead: =)

Annonser

About Lidenkatten

En kattälskande dam i sina bästa år :) Skriver lite av vad som sker här i Byn, lite bilder - när jag får lust.

Diskussion

Inga kommentarer ännu.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

Kalender:

Skriv in din epostadress för att prenumerera på den här bloggen och därmed få information om nya inlägg via epost.

Gör sällskap med 352 andra följare

Blog Stats

  • 21,336 hits

RSS Okänt flöde

  • Ett fel har uppstått; flödet är troligen nere. Försök på nytt senare.
Annonser
%d bloggare gillar detta: