//
you're reading...
Dokumentation, Hemtjänsten, Liden, Mobilt, Rörmokare, Telefoni, Telenor, Telia

Snälla Ruth ~ Telenor igen // Nice Ruth ~ Telenor again

ENGLISH AT THE END:

Igår var ju Hemtjänsten här. Snälla Ruth tog med mig upp på Vättaberget och vi fikade. Det var verkligen härligt. Smörgås och Coca-Cola tog vi. Personal och boende från Rutsgården var också där på utflykt. Kul att komma ut. Man tar sig ju ingenstans när man inte har bil. Hade jag vetat innan att vi skulle dit upp hade jag tagit Nikon-kameran. Nu blev det Olympusen.

Rörmokaren kommer imorgon och sätter in varmvattenberedaren. Hoppas att han hinner med att rensa avloppet i köket också. det är totalstopp där nu.Det börjar bli väldigt besvärligt. Man måste ha hinkar och spola ut på toaletten… *suckar*

Imorgon kommer Christian hem. Han kommer på kvällen, ganska sent – runt 22-tiden. På lördagen skall vi till stan och handla lite. Hoppas det inte är det skitväder de lovat med regn och elände. Tycker det kan vara bra med allt regnande nu!!! Man vill ju ha varmt, torrt och fint då det är sommar! Sedan skall ju presenningarna på veden. Vill man ju inte heller ha regn!

Ringde och härjade med Telenor igår igen! Höll på i timmar. De sa att de gjorde ett direktavslut på abonnemanget, släppte mitt nummer så jag kunde kontakta någon annan operatör. Jag ringde till Telia och de skall ta över numret. Blir nog inte klart förrän runt den 13 juli. Telenor ville ha tilbaka routern – så jag blir utan telefon i nästan två veckor. Känns ju inte bra – men vill bli av med deras skit!!

De såg ju själva på täckningskartorna de har på Telenors hemsida att Internet inte fungerar här i Liden. Man kan ju undra varför inte säljaren kunde ha fått fram det! Han ställde ju till besvär för mig, Telenor och Telia med sin okunnighet! Ida på Telenor höll med om detta. Om de var seriösa skulle de ju säga att bor man i inlandet fungerar det inte. Sånt retar jag mig på, okunnighet! Så det enda som blir kvar hos Telenor är ju iPhone och den bärbara datorn. Till och med där är ju Telias mobila täckning bättre – enligt deras kartor. Nu kan jag ju använda Telias bredband till den bärbara datorn. Det är inte ofta man sitter ute och surfar. Det får väl vara långsamt då! Fast jag kommer ju att säga upp det. Skall försöka att ta reda på om man kan göra det tidigare. Och bara betala av på datorn. Visst är det bra att kunna sitta ute och surfa, eller hos Doris… men man skulle ju kunna välja Telia istället. Det finns visst någon annan som också har bra täckning som Christian testade. Någon som köpt Telias gamla mobilnät.

Hoppas inte Telenor lägger på 5000:- för att allt avslutades snabbt nu!? Lite orolig blir man ju, men då kommer det att ta hus i helvetet!! Det är ju DERAS fel, som inte har täckning här. Ida sa också något om att bodde man 2 km från masten så var det dåligt! Skall i alla fall bli skönt att bli av med Telenors värdelösa skit!!! De på riktiga supporten för mobila bredband (något annat har ju inte Telenor) låter i alla fall trevliga och hjälpsamma. Fast nu såg de ju svart på vitt vilken dålig täckning det är i Liden på deras grejer.

Skall bli skönt att komma tillbaka till Telia igen. De har i alla fall riktigt bredband med fast lina – och det är ju snabbare. Deras telefoni är bättre också. Telenor verkar vara något norskt eller danskt – så uselt som det är!! Måste ta reda på vad de är för något! Det är norskt – förklarar ju saken!!!! Se länken: http://sv.wikipedia.org/wiki/Telenor . Blir dåligt när det inte är svenskt. Samma hände Active24, där jag har mina domäner. Ville ju att de skulle ligga i Sverige – inte i något annat land!!! Det blev också sämre när utlänningar köpte upp det. Svårare att komma fram, ringer man förstår man inte vad de säger osv… irriterande!

Nu till bilderna från Vättabergets utflykt igår – vilken var angenäm och trevlig!

Personal och boende från Ruthsgården plus Ruth Persson 2011-06-29

Personal och boende från Ruthsgården plus Ruth Persson 2011-06-29

Ruth Persson fotograferar Indalsälven på Vättaberget 2011-06-29

Ruth Persson fotograferar Indalsälven på Vättaberget 2011-06-29

IN ENGLISH:

Yesterday was the Home service here. Nice Ruth took me up on Vättaberget and we had coffee. It was really lovely. Sandwiches and Coca-Cola, we took. Staff and residents from Rutsgården was also there on an outing. Nice to get out. To get nowhere when you have no car. Had I known before that we were up there, I had taken the Nikon camera. Now it was Olympus.

The plumber comes tomorrow and put hot water heater. Hope he has time to clear the drain in the kitchen too. It is total peak where nu.Det becoming very difficult. You have to have buckets and flush out the toilet … * Sighs *

Tomorrow, Christian home. He comes at night, quite late – around 22 o’clock. On Saturday we to town and do some shopping. Hope it is not the shit weather they promised in rain and gloom. Think it might be good with all the rain now! One wants to have hot, dry and fine when it’s summer! Since the course tarpaulins on the wood. Would you not also have no rain!

Called and torn with Telenor yesterday again! Went on for hours. They said they made a direct closure of the subscription, let my number so I could contact any other operator. I called Telia and they will take over the number. Will probably not be ready until around July 13. Telenor wanted back the router – so I am not having a phone for almost two weeks. Feels not good – but want to get rid of their crap!

They saw the thing itself on the coverage maps they have on Telenor’s web site that the Internet does not work here in Liden. Makes you wonder why the seller could have gotten up there! He created lots of trouble for me, Telenor and Telia with his ignorance! Ida at Telenor agreed with this. If they were serious they would of course say that you live in the inland Telenor broadband will not work. Like that annoys me me, ignorance! So the only thing that remains at Telenor are the iPhone and the laptop. Even there Telia’s mobile coverage is better – according to their maps. Now I can use Telia’s broadband to the laptop. It is not often I sit outside and surf. It may well be slow then! Though I will of course end it (the mobile USB-broadband). Will try to find out if you can do it earlier. And just pay off the computer. Of course it is great to be able to sit outside and surf, or at Doris … but I prefer to choose Telia instead. There are another operator  who also has good coverage as Christian tested. Someone who bought Telia’s old mobile.

Hope not add Telenor in 5000: – because everything was closed quickly now? A little worried about is, but then it will take a house in hell! It’s their fault, who do not have coverage here. Ida also said something about that of you lived 2 km from the mast, it was easier to close to subscription! Should at least be nice to get rid of Telenor’s worthless crap! The on real support for mobile broadband (something else has not Telenor) sounds at least nice and helpful. Fixed now saw the course in black and white which are poorly served, it is in Liden on their stuff.

Must be nice to get back to Telia again. They have in all cases, real broadband fixed-line – and it’s faster. Their normal phone is better too. Telenor seems to be a Norwegian or Danish – as bad as it is! Must find out what they are! It is Norwegian – explains the matter!! See the link: http://sv.wikipedia.org/wiki/Telenor. Becomes bad when it’s not Swedish. The same happened Active24, where I have my domains. Wanted them to be in Sweden – not in any other country! It became worse when foreigners bought it. More difficult to reach, making you understand not what they say, etc. … annoying!

Now to the pictures from Vättaberget outing yesterday – which was pleasant and enjoyable!

Annonser

About Lidenkatten

En kattälskande dam i sina bästa år :) Skriver lite av vad som sker här i Byn, lite bilder - när jag får lust.

Diskussion

2 thoughts on “Snälla Ruth ~ Telenor igen // Nice Ruth ~ Telenor again

 1. Vad skönt att det verkar lösa sig för dig. Självklart måste de fimpa abonnemanget utan att lägga till någon straffsumma när det är deras fel! Annars får du kontakta … hm … är det kanske Konsumentverket man ska vända sig till? Fast det är säkert lugnt på den fronten. 🙂 Jag är glad för din skull. Kram. 🙂

  Posted by B | 30/06/2011, 13:54
  • Jag hoppas att de bara fimpar abonnemanget utan lägga på en massa. KO vänder man sig till, konsumentrådgivningen i sin kommun också. De kan sätta fart. Media också om det kör fast sig ordentligt.
   Jag tror att de inte krånglar 🙂
   Kramar om 🙂

   Posted by berlinermauer61 | 30/06/2011, 19:52

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

Kalender:

Skriv in din epostadress för att prenumerera på den här bloggen och därmed få information om nya inlägg via epost.

Gör sällskap med 352 andra följare

Blog Stats

 • 21,336 hits

RSS Okänt flöde

 • Ett fel har uppstått; flödet är troligen nere. Försök på nytt senare.
Annonser
%d bloggare gillar detta: